Nå målen med hjälp av förändringsledning

Förändringsledning (även kallat förändringsstyrning) är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från där de är till där de vill vara. I tillvägagångssättet ligger fokus på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos … Continue Reading →