Nå målen med hjälp av förändringsledning

Förändringsledning (även kallat förändringsstyrning) är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från där de är till där de vill vara. I tillvägagångssättet ligger fokus på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos individerna genom att få dem själva att vilja göra förändringarna. Det anses ofta vara en mer hållbar förändring till skillnad från de som genomförts med tvång. Jämfört med projektledning som fokuserar på den tekniska lösningen i en förändring så ligger förändringsledningens fokus på människorna.

Utbildningar som ger långvarig förändring

Zwedberg Person AB (ZP) är ett företag som arbetar med organisationsutveckling utifrån perspektiven relationer och kultur. De erbjuder avancerade förändringsledarutbildningar som gör skillnad. Deras grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas jobbvardag. Det ger extra goda förutsättningar för att resultaten ska bli varaktiga.

Få verktyg till ett riktigt lyckat ledarskap

Genom att läsa ZP’s förändringsledarutbildning utvecklar man verktyg för att kunna tydliggöra gränser mellan ansvarsområden, uppdrag och resultat. Man lär sig även att synliggöra hur relationer och tankesätt bidrar eller hindrar verksamheten och man får gå ner på djupet med sin egen självinsikt, styrkor och fallgropar. Också detta är steg som gör utbildningen till något som kan bidra till hållbara förändringar.

Fyll på kunskapsbanken och hitta effektiva metoder

Utbildningen vänder sig till de som har ambitioner att ta nästa steg i sitt ledarskap. Det kan till exempel handla om någon som har kommit en bra bit på väg i rollen som ledaren men behöver hjälp att hitta bättre metoder i arbetslivets vardag. Även den som vill fylla på sina kunskaper och längtar efter djupare mening har stor nytta av utbildningen.
ZP’s förändringsledarutbildning gör att man vågar utmana sig själv, sin öppenhet och sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare och säkrare som ledare i organisationen. Mer information finns på https://zp.se/utbildningar-i-forandringsledning/utbildning-i-praktisk-forandringsledning/.