Starta en klubb för dina kunder

Vad är egentligen en kundklubb? Den typ av kundklubbar som går att organisera med hjälp av exempelvis https://www.inspirationcompany.se/ är en slags medlemsklubbar för kunder i butiker. Det vanligaste är att du … Continue Reading →

CBD-olja under forskningens lupp

Det har talats mycket om CBD-olja och alla eventuella fördelar som den kan innebära för patienters hälsa. Därför har det satsats mycket på att utföra forskning som kan specificera alla … Continue Reading →

Nå målen med hjälp av förändringsledning

Förändringsledning (även kallat förändringsstyrning) är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från där de är till där de vill vara. I tillvägagångssättet ligger fokus på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos … Continue Reading →

Hjälp med redovisning i Stockholm

Det är viktigt att man som företagare redovisar och har ordning på företagets siffror så att man har koll på resultatet. Redovisning innebär att man dokumenterar ett företags transaktioner och … Continue Reading →