Teoretisk och praktisk utbildning i Botox

Att åldras är något som alla gör men det är inte alla som vill att det ska synas. Botox blir allt mer vanligt och är inte längre enbart något Hollywood fruar ägnar sig åt utan även helt vanliga ”Svenssons”. Det gör att efterfrågan på behandlingar ökar och med den nya lagen som börjar gälla från 1:a januari 2021 så kommer även antalet utövare begränsas, vilket öppnar upp för möjligheten till en mycket bred kundkrets för den som besitter nödvändig kunskap.

Vad händer den första januari?

Jo, då träder en lag igenom som säger att skönhetsingrepp endast får utföras av utbildad medicinsk personal. Detta för att skydda personer som väljer att genomgå skönhetsbehandlingar som innebär risker, speciellt om de utförs av personer utan tillräcklig kompetens. Det finns många skräckhistorier om personer som blivit vanställda till följd av ett ingrepp, med de skärpta kraven så ska patientsäkerheten öka och därmed hoppas man kunna minska fall med komplikationer. 

För den som vill bli certifierad 

Läkarnas Estetiska Skola är den första akademin i Sverige som endast riktar sig till läkare, tandläkare och sjuksköterskor med giltig legitimation från socialstyrelsen. De håller förstklassiga kurser och workshops inom medicinsk estetik i kurslokalerna på Östermalm. Bland annat erbjuder de en omfattande praktisk och teoretisk introduktionskurs för Botox behandlingar.

Praktiskt och teoretiskt kursinnehåll

Kursen täcker nödvändiga medicinska aspekter såsom ansiktets anatomi, information om eventuella komplikationer samt hur de kan undvikas. Det ges även teoretisk och praktisk utbildning om behandling av de tre vanligaste behandlingsområdena för toxin. För den som vill utbilda sig ytterligare så erbjuds även en avancerad kurs inom Botox behandlingar.

För utbildning Botox kontakta Läkarnas Estetiska Skola. Efter deras kurs kan du ge säkra behandlingar med optimala resultat till människor som har en önskan att förbättra sitt utseende. För vissa personer kan det innebära en stärkt självkänsla och till och med bättre livskvalitet. 

Leave a Comment