Säkerställ korrekt bouppteckning med hjälp av jurist

När någon man står nära dör har man en tung tid framför sig då man ska bearbeta sorgen och lära sig leva utan att ha den personen fysiskt närvarande. Är man en nära anhörig kan det dock finnas en hel del praktiska saker man måste ta itu med.

Förutom att man kan behöva ordna med dödsannons, gravplats, gravsten och begravning så finns det även annat som måste ordnas upp efter en nära anhörigs bortgång. Är man den, eller en av de, som har rätt och kan utföra förvaltningsåtgärder som till exempel att betala räkningar, säga upp abonnemang och börja avveckla dödsboet har man en hel del saker som måste göras.

När en person dör ska en bouppteckning upprättas, man kan säga att det är en inventering av juridiska dokument, skulder och tillgångar som den avlida personen hade då denne dog. Det ska även finnas med vem som är dödsbodelägare, det vill säga vem som är arvsberättigad efter den avlidne, om det finns några försäkringar som faller ut, något testamente eller om det givits några gåvor som kan utgöra förskott på arv.

Om personen som dött hade en make eller maka så ska även dennes skulder och tillgångar antecknas, det kan även gälla om det finns en sambo som ärver genom testamente. 

När bouppteckningen är färdig ska en så kallad bouppteckningsförrättning hållas, där dödsbodelägarna och efterarvingar ska bli inbjudna att närvara. En bouppteckningsförrättning innebär att man håller ett sammanträde där man går igenom dödsboet. En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader från dödsfallet. Är dödsbodelägarna av någon anledning inte överens kan det finnas anledning att överlämna dödsboförvaltningen till en utomstående eller ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman.

Det är alltid viktigt att bouppteckningen blir komplett och korrekt, därför kan det vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet. Nordins Juristbyrå AB har stor erfarenhet av att avveckla dödsbon och de har även vid flera tillfällen varit förordnad boutredningsman.

Leave a Comment