Regelbunden virussanering ger säkra lokaler

Speciella tider kräver onekligen speciella åtgärder. I dagar som dessa då virus sprids dagligen och stundligen är virussanering ständigt på agendan. Dock bör man inte glömma bort att virus är något som vi ständigt lever med, i större eller mindre omfattning. Varje år insjuknar ett antal personer i influensa, kräksjuka eller andra virussjukdomar.

Det normala vardagslivet fortsätter alltid fast det ibland fortsätter i förändrad form. Vissa miljöer är mer utsatta för virussmitta än andra. I lokaler där många människor passerar och vistas är det klokt att satsa på virussanering. Att riskera människors hälsa genom otillräcklig städning är inte att rekommendera.

 

Vad för sorts preparat och vad för metod rekommenderas?

Viirus är inte som andra föroreningar eller smuts. Virus behöver väldigt specifika medel och behandlingar för att oskadliggöras. Att enbart använda vanliga rengöringsmedel garanterar inte att virussanering faktiskt har skett och att resterna är borta.

Hur ska man då förfara? Rekommendationen är att använda medel speciellt framtagna för att just sanera virus. Medlen avdödar svamp, virus och bakterier och blandas med bestämda mängder vatten innan applikation på ytorna sker. Ibland bildas en vitaktig hinna då medlet torkar och detta kan sedan tas bort om man så önskar. Det är dock inte nödvändigt för att uppnå rätt effekt.

 

Fördelar med korrekt virussanering

Att ta bort virus ur vår tillvaro för alltid och komplett är inte möjligt. Kanske är det inte heller önskvärt då virus är en del av vår komplexa struktur på planeten. Dock behöver vi ofta göra vad vi kan för att hålla platser som kontor, samlingslokaler och sjukvårdslokaler virusfria.

Genom att regelbundet rengöra ytor där människor ofta vistas och passerar med speciella medel minimerar vi risker. Vi skapar en miljö där människor kan vistas utan att enkelt smittas. Virussanering gagnar både riskgrupper och resterande delar av befolkningen, direkt och indirekt. Håll rent och använd skydd!

Leave a Comment