Ögonmottagning för bättre syn

Det kan finnas olika anledningar till en synnedsättning. Vissa kan göra att man tillfälligt får sämre syn medans andra är permanenta. Ibland kan det bero på att det är något problem med hornhinnan (ögats yttersta hinna), några exempel på det är:

Toppig hornhinna (keratoconus) – Lider man av toppig hornhinna så försämras synen långsamt, Man kan se skuggbilder och bildförvrängningar. Sjukdomen kommer ifrån att hornhinnan är toppig och tunn i mitten, den är ofta ärftlig och utvecklas vanligtvis i tonåren samt i ung vuxen ålder.

Svullen hornhinna – Om hornhinnan blir svullen förlorar den sin genomskinlighet och blir gråaktig. Det blir då svårare för ljus att tränga igenom vilket gör att man ser suddigt och kan även se färgade ringar runt ljuskällor. Det kan kännas irriterat och skava i ögat och man kan även ha lättare att bli bländad. Att hornhinnan svullnar kan bero på flera saker, ibland kan det ske väldigt tillfälligt som till exempel när man har badat i en klorbassäng. Men det kan även bero på infektion, inflammation, högt tryck i ögat eller en skada. Det är inte helt ovanligt att hornhinnan sväller efter en ögonoperation.

Dystrofi – Om man lider av dystrofi uppstår grumlingar i hornhinnan. Det kommer från att man har en störning i hornhinnans funktioner. Det är vanligtvis en ärftlig sjukdom och den utvecklas mycket långsamt över flera år. Är grumlingarna tunna och glesa så kan man fortfarande se bra, men synen blir sämre om de tätnar.

Det går oftast att behandla dessa åkommor genom att uppsöka en ögonklinik. En ögonmottagning i Stockholm som tar emot både privat och genom det fria vårdvalet är Lamera Medical Clinic. Där blir man undersökt av Lameras erfarna ögonspecialister och optiker som kan fastställa en diagnos. Om man har ögonbesvär är det viktigt att man kollar upp det så fort som möjligt för att undvika att det blir värre.

 

Comments are closed.