Hjälp med redovisning i Stockholm

Det är viktigt att man som företagare redovisar och har ordning på företagets siffror så att man har koll på resultatet. Redovisning innebär att man dokumenterar ett företags transaktioner och sammanställer ekonomisk information om inkomster, utgifter och vinst. Detta är också reglerat i bokförings- och redovisningslagen, vilket innebär att man måste redovisa. 

Hur ofta man behöver redovisa företagets siffror beror på företagsformen, exempelvis om det är en enskild firma eller ett aktiebolag. Men även företagets storlek spelar in och generellt kan man säga att ju större företaget är, desto oftare behöver man redovisa sina siffror. 

Några av de saker som ingår i redovisning är bokföring av företagets affärshändelser, rapportering och betalning av arbetsgivaravgifter och moms, bokslut, årsredovisning och deklaration. Det är inte bara för Skatteverkets skull som det kan vara bra med redovisning och att ha koll på företagets siffror. Inte sällan används redovisningen också som ett styrmedel och underlättar många beslut som fattas inom företaget. 

 

Sortera efter datum

Ordning och reda och en bra struktur är viktiga för en bra och korrekt redovisning. Detta gäller oavsett om man som företagare sköter redovisningen själv eller tar hjälp av en redovisningsbyrå. Det gäller exempelvis att dagligen sortera kvitton och att ha koll på inkomster och utgifter. 

Alla händelser i företaget ska nämligen redovisas efter datum. Då en redovisningsbyrå också ofta tar betalt för den tid de lägger ner är det onödigt att använda deras tid till att sortera kvitton. 

Det finns många fördelar med att ta hjälp med redovisning i Stockholm, särskilt om man precis har startat ett företag. Då slipper man oroa sig för att redovisa fel och man kan istället lägga all energi på att bygga upp sitt företag. Men tycker man att det är roligt att hålla på med siffror och redovisning, kan man välja att bara ta hjälp med vissa delar av redovisningen.