Gör svartmögel test och undvik dålig hälsa

Svartmögel är tyvärr ett väldigt vanligt förekommande problem i svenska hem. Svartmögel är ett samlingsnamn för mögelarter med med mörk eller svart färg. Det kan vara enkelt att upptäcka genom att det visar sig genom just mörka fläckar på väggar, golv eller tak. Men det kan också finnas dolt i bostaden vilket gör att man inte kan se det, men likväl påverkar det hälsan och hemmet.

Hur påverkar svartmöglet?

Svartmögel kan ge astmatiska besvär samt allergier och det kan påverka bostaden genom att de angripna områdena blir missfärgade och sönderfrätta. En annan inte lika allvarlig men ack så otrevlig effekt av svartmögel är att det kan börja lukta unket om kläder och hemmet i sig. Det är därför väldigt viktigt att åtgärda ett problem med svartmögel så fort det är möjligt. 

Hur upptäcker man svartmögel?

Viss typ av svartmögel kan man som sagt se genom att det bildas mörka eller svarta fläckar på ytor i fuktiga utrymmen. Detta kan man göra ett så kallat yt-test på för att säkerställa om det är svartmögel eller ej. Om man inte kan se möglet men misstänker att det finns i hemmet på grund av att man lider av huvudvärk, trötthet, andra allergi liknande symptom eller känner att det börjar lukta unket bör man istället göra ett lufttest eller DNA-analys.

Vad kan man göra för att minimera risken för svartmögel?

För att undvika att drabbas av svartmögel i hemmet ska man vara noga med att vädra samt ha välfungerande ventilation i bostaden. Man ska undvika att hänga tvätt på tork inomhus och alltid använda fläkten när man lagar mat. Har man fått en fukt- eller vattenskada ska man åtgärda den omgående för att undvika att mögel ska hinna bildas i den fuktiga miljön.

Beställ ett svartmögel test idag för att säkerställa en god miljö i hemmet.

Leave a Comment