Gör en geoteknisk undersökning som ger viktig information inför ett nybygge

advertorial

När det finns planer på att bygga nytt, oavsett om det handlar om en privat villa eller ett helt bostadsområde, så är det klokt att ta reda på markens egenskaper på tomten där det ska byggas. Det kan göras genom en geoteknisk undersökning där information om bland annat jordlagerföljd, grundvattenförhållanden och jordegenskaper samlas in. Detta ligger sedan till grund för att experter inom området ska kunna komma fram till vilken husgrund som passar bäst för det aktuella bygget samt om det behövs markförstärkning innan bygget drar igång.

Varför är grunden så viktig?

Eftersom grunden är det som ska bära upp hela huskonstruktionen så är det såklart viktigt att den måste vara stabil. Vilken grund som passar bäst beror både på vad som ska byggas samt vilka egenskaper marken under konstruktionen har. Om det till exempel ska byggas på en tomt med mjuk mark så krävs det att man stärker upp för att huset ska stå stabilt.

geoteknisk undersökning

Det vanligaste är att man pålar, vilket innebär att man slår ner pålar av trä, järn eller betong hela vägen ner till ett fast underlag som till exempel berg. Detta innebär att husgrunden kommer att vila på fast underlag trots att marken under inte är speciellt bärande. Genom att göra detta är det möjligt att undvika sättningsskador på konstruktionen.

Ta reda på vad som behövs gällande tomten med hjälp av geoteknisk undersökning

Geogrund är ett företag som utför noggranna geotekniska undersökningar i Stockholm. De använder sig av noggrant fältarbete och laboratorieanalyser för att komma fram till de bästa grundläggningslösningarna åt sina kunder. Oavsett om man som privatperson eller i egenskap av företag vill ta reda på hur marken ser ut under ytan på tomten där det finns planer på att bygga så kan man vända sig till Geogrund. Mer information om vad Geogrund erbjuder finns på https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/.