Lasersvetsning

Fördelar och nackdelar med lasersvetsning

Fördelar och nackdelar med lasersvetsning

editorial

Lasersvetsning är en typ av svetsning där en laser används för att heta upp materialet som ska sammanfogas. Den används ofta för att sammanfoga metalldelar inom industrin. Det finns två metoder för lasersvetsning, den första är genom värmeledning och den andra genom djupfusionssvetsning. Värmeledningssvetsning är en typ av lasersvetsning där värme leds genom ytan av materialet som ska sammanfogas i låg hastighet. Vid djupfusionssvetsning däremot, tränger igenom det material som ska sammanfogas med hög effekt och i hög hastighet. Djupfusionssvetsning är det vanligaste svetsmetod i dagsläget.

Fördelar och nackdelar med lasersvetsning.

Lasersvetsning har många fördelar jämfört med traditionella svetsmetoder, bland annat högre hastigheter, större noggrannhet och mindre distorsion. Lasersvetsning ger en jämnare svetsfog och minimal värmespridning på stycket som bearbetas. Det är lämpligt att användas för mikrolödning av smådelar och detaljer.  Man kan svetsa långa serier av en viss produkt med svetsrobotar till exempel. Eftersom laser har en hög effekt går det bra att använda för att svetsa svåra material som till exempel: kvarts och titan utan att efterbearbetning. Lasersvetsning kan också användas för att sammanfoga andra material som plast och keramik.

image

En av de största nackdelarna är att det är en dyrare process än traditionella svetsmetoder.  Det kräver mer investeringar i teknologi. Utrusningen som används är känslig och det minsta avvikelse på nanometernivå kan orsaka bearbetningsfel och merkostnader för en efterbehandling. Därför läggs det mycket tid för att utrusningen ska vara rätt inställd för att undvika bearbetningsfel, speciellt när det rör sig om långa serier av en produkt som ska svetsas.

Tillämpningar av lasersvetsning.

Lasersvetsning används inom en rad olika branscher, bland annat inom fordons-, flyg- och medicinteknik. Den blir också alltmer populär för användning inom smyckesindustrin för serietillverkning av smycken. I takt med att tekniken förbättras finns det potentiella framtida tillämpningar som till exempel svetsning av känsliga elektroniska komponenter och svetsning av komponenter med komplicerade former där hög precision krävs.