Körplåt

En körplåt skapar en god arbetsmiljö

En körplåt skapar en god arbetsmiljö

advertorial

Stål är en produkt med många tillämpningar. En av de kanske minst kända är körplåtar – ganska okända, men otroligt viktiga. En del som har varit ute i skogen där ett nytt hygge har anlagts har kanske sett stora stålplåtar ligga staplade vid vägkanten. Det är körplåtar. Likaså de stora plåtschabraken som ligger utkastade på många byggarbetsplatser. 

Körplåtar läggs ut på marken för att jämna till marken, för att undvika att maskiner kör ner sig i lera eller helt enkelt för att täcka över markhål. Med körplåtarna kan man skaffa en säker arbetsmiljö för maskinisten oavsett hur underlaget ser ut. 

 

Körplåtar för privatpersoner

Använder man körplåtar någon enstaka gång så går det fint att hyra Körplåt på något företag. Om man däremot har en verksamhet där körplåtarna ska användas gång på gång är det bättre att köpa in ett antal plåtar som kan användas när de behövs. Körplåtarna har väldigt lång hållbarhet och behöver inte bytas ut ofta. 

Även en privatperson kan behöva körplåtar. Eftersom plåtarna är hållfasta och stora passar de utmärkt till att täcka över hål på tomten. Det kan vara hål efter en tillbyggnad som inte kan fyllas igen direkt, eller ett gammalt brunnshål som man inte vet vad man ska göra med. Lägg över en körplåt och fundera vidare. Plåten är tung och ligger säkert där den är utan risk för andra i området eller till exempel barn. 

 

Körplåt

 

Köp rätt sorts körplåt

Oavsett vilken användning man tänker sig är det viktigt att man får bra stål i körplåten. Stål kommer i olika blandningar och med olika egenskaper. Det är viktigt att körplåten inte rostar sönder och att den inte är för mjuk så den ger vika. Att en maskin plötsligt ramlar ner i en större grop kan ge oerhört stora kostnader och skapa stora risker för föraren. Se till att stålet till körplåten är CE-märkt. Rätt körplåt ger en säker arbetsmiljö!