Behöver du ett intyg på invaliditet?

Har du varit med om en skada där du tappat en del av någon funktion? Du kanske har brutit ett ben i kroppen eller fått en skada på någon mjukdel. Eller någon annan slags skada, eller sjukdom, som gör att du inte längre fungerar som du gjorde innan. Om det är en funktionsnedsättning som är permanent, så klassas den som en invaliditet. Ett ord som ofta är förknippat med mycket grava funktionsnedsättningar.

Men invaliditet innebär egentligen att du har begränsningar i din rörelseapparat, vilken grad den begränsningen än är. Det kan vara en begränsning som är ganska liten, men som ändå medför att du inte kan fortsätta med en sport på elitnivå.

Eller att du inte kan fortsätta utföra de arbetsuppgifter som du är anställd för att göra. Det kan även vara en begränsning som gör livet mycket svårare för dig privat, och som kan innebära att du behöver förändra hemmet.  

 

 

Försäkring som hjälper dig

Om du är med om en skada eller sjukdom som ger dig en bestående funktionsnedsättning så kan du ordna ett invaliditetsintyg för att få ersättning, om du har rätt försäkring. Så missa inte det tillfället att kunna underlätta för dig i ditt hem eller på ditt arbete. Du kanske behöver bygga om ditt hem, skaffa underlättande utrustning eller förändra din arbetssituation. 

Allt sådant som kan kosta mycket och som kan påverka din ekonomi negativt. Men ett intyg på din invaliditet är inte bara ett sätt att få ekonomisk hjälp. Det är ett sätt att kunna uppvisa för din arbetsgivare, kommande arbetsgivare och närstående, att du har en konstaterad funktionsnedsättning. 

På det viset kan du få bättre förståelse för dina begränsningar och få den hjälp och stöd som du behöver. Det är därför ett intyg som är värt att skaffa, även om du har mindre nedsättningar och fungerar någorlunda.