Nå målen med hjälp av förändringsledning

Förändringsledning (även kallat förändringsstyrning) är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från där de är till där de vill vara. I tillvägagångssättet ligger fokus på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos … Continue Reading →

Hjälp med redovisning i Stockholm

Det är viktigt att man som företagare redovisar och har ordning på företagets siffror så att man har koll på resultatet. Redovisning innebär att man dokumenterar ett företags transaktioner och … Continue Reading →